Druk op ENTER om te zoeken of ESC om af te sluiten

0

Druk op ENTER om te zoeken of ESC om af te sluiten

Grootte

Met de grootte bedoelen we de maat waarin de tegels geproduceerd worden. De tegels zijn iets verschillend van grootte. Daarom worden zij gegroepeerd in partijen van dezelfde grootte, binnen de in de normen vastgelegde toleranties. De afmeting is als volgt op de verpakking aangegeven: 20 x 20 cm (breedte 198 mm x 198 mm) waarbij 198 mm de geproduceerde afmeting is.